• P.I. Pla de Santa Ana - C/Sakura,6 08272 Sant Fruitos de Bages Barcelona - España
  • +34 938 740 251
  • info@pyb.es
CONTACTE

Textil Ribbons Barcelona.

Calle Sakura, 6

Poligono Industrial Pla de Santa Anna

08272 Sant Fruitos de Bages - Barcelona

Tel: + (34) 938 740 251

Fax: + (34) 938 740 307

From 8:00h to 18:00h.

E-mails de contacto

Ventas en España:

info@pyb.es

Exportación:

export@pyb.esYour Name:*
Company:
Address: *
Phone: *
-
E-mail:*
Subject:*
Message:*
Type the characters you see here:

 

POLITICA DE PRIVACITAT:

Activitat principal i identificació de la societat

Tèxtil Ribbons Barcelona amb el domini d’internet ‘pyb.es’ , és una firma dedicada a la fabricació de cintes i etiquetes teixides.

Les dades identificatives de l’empresa són:
Textil Ribbons Barcelona, S.L.
C/Sakura, 6
Pol.Industrial Pla de Santa Anna
08272 Sant Fruitós de Bages (Barcelona)
Telèfon +34 93 874 02 51
Correu electrònic info@pyb.es

Inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 43694, Foli 107, Fulla 435675, Inscripció 1ª. CIF B-65998585

La galeria de productes que es mostren en aquesta Site apareixen a títol informatiu i no poden ser adquirits a través de la Web.

© 2013 Textil Ribbons Barcelona, S.L. Tots els drets reservats.

Amb caràcter previ, es posa de manifest que per a la sol·licitud d’informació, el sol·licitant deurà prèviament emplenar un formulari en el lloc destinat a aquest efecte per Tèxtil Ribbons Barcelona, S.L. (TRB en endavant). Per aquest motiu, en existir un tractament de dades personals, TRB ha elaborat la present nota amb l’objecte d’informar al sol·licitant dels seus drets i obligacions.

TRB informa als seus sol·licitants que la sol·licitud d’informació és lliure i voluntària. Per a aquesta sol·licitud, TRB requereix que s’empleni un formulari on hauran d’introduir-se determinades dades personals.

Aquestes dades personals seran tractades informatizadamente per personal qualificat de TRB i el seu accés estarà restringit a excepció dels qui en virtut del seu càrrec haguessin d’accedir a aquesta informació.

Les dades recaptades dels propis sol·licitants seran introduïdes en una Base de dades automatitzada, propietat de TRB, que està dotada de mesures de seguretat , en virtut de les dades recaptades. La fi perseguida és garantir la seguretat de les dades personals i evitar d’aquesta forma la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia.

Els camps que componen el formulari de sol·licitud d’informació, podran ser de caràcter obligatori o facultatiu. TRB no imposa en cap moment al sol·licitant l’obligació d’emplenar determinats camps que no són rellevants, però si sol·licita siguin emplenats altres camps que són necessaris per a la seva gestió i tractament així com atendre la seva petició. Igualment s’informa que de no emplenar els camps considerats com a obligatoris, no es procedirà al seu registre i no serà atesa la seva sol·licitud.

La recollida i tractament de les Dades Personals del propi sol·licitant té com a objectiu fonamental el manteniment de la relació contractual així com la gestió, administració, prestació del servei en qüestió amb la finalitat de reportar en tot moment al sol·licitant la informació per ell sol·licitada.

Amb motiu d’aquesta prestació, TRB considera necessari sol·licitar el consentiment per a l’enviament d’informació tant electrònica com per mitjans tradicionals d’informació per ell requerida d’informació tècnica, comercial de nous productes, actualitzacions de productes així com qualsevol altra que s’estimés pertinent per part de TRB.

TRB adquireix el compromís en la mesura de les seves possibilitats, de tenir actualitzada i posada al dia la informació recaptada dels propis sol·licitants. Per la seva banda TRB, no respondrà de la veracitat de les dades personals subministrades sent el propi sol·licitant el seu únic responsable. Si gaudirà de la facultat de verificar-los quan així ho considerés oportú.

TRB informa als sol·licitants la possibilitat, si així ho desitgen, d’accedir, rectificar, cancel·lar i si escau oposar-se a les dades personals que estiguessin en poder de TRB.

Per a l’exercici dels citats drets, així com qualssevol d’altres que considerés d’interès, podrà fer-ho mitjançant l’enviament d’un email a l’adreça info@pyb.es